Одбор на директори

 

 

Одбор на директори

 

Шеваљ Цеку

Извршен член на одбор на директори

e-mail: sheval.ceku@addelpro.mk

 

Светлана Тодоровска

Неизвршен член  на одбор на директори

e-mail: s.todorovska59@yahoo.com

 

Јасна Оровчанец Ангелковиќ

Неизвршен член на одбор на директори

e-mail: jrangelovik@gmail.com

 

Булент Камбер

Неизвршен член на одбор на директори

e-mail: bulentcu@hotmail.com

 

Сања Цековска

Неизвршен член на одбор на директори

e-mail: mokusla@yahoo.com

Актуелни деловни објекти за закуп и продажба

Мапа

Адреса