Менаџмент на друштвото

 

 

Менаџмент на друштвото

 

Шеваљ Цеку

Генерален директор

CV-Sheval Ceku.pdf

e-mail: sheval.ceku@addelpro.mk

 

Кирил Ѓоргов

Помошник  Директор, Сектор за стопанисување со деловен простор

e-mail: kiril.djorgov@addelpro.mk

 

Аријана Раман

Помошник Директор, Сектор за економско - финансиски работи  и информатика

e-mail: arijana.raman@addelpro.mk

 

Кире Бузлиев

Раководител на Регионален Центар - Скопје

e-mail: kire.buzliev@addelpro.mk

 

Медин Бектеши

Раководител на Регионален Центар - Кичево

e-mail: medin.bektesi@addelpro.mk

Актуелни деловни објекти за закуп и продажба

Мапа

Адреса